Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Nyheter

 • Fältet trumlat

  Jag passade på att trumla hela fältet mellan flygningarna idag.
 • Årsmöte den 26/3 kl. 13.00

  Söndagen den 26 mars kl 13,00 är det dags för årsmöte i Hässleholms MFK. Vi håller mötet hos Dentalservice på Ängdalavägen 1 i Hässleholm, som ligger mittemot Österås fotbollsarena. Hör av er till någon i styrelsen om ni vill ha något med på årsmötet, utöver de vanliga årsmötespunkterna.
  Agenda enligt nedan.Förslag till dagordning vid årsmöte i Hlm Modellflygklubb 2023-03-26.
  1. Mötets öppnande.
  2. Upprop och godkännande av eventuella fullmakter.
  3. Fastställande av beslutsmässighet.
  4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
  5. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
  6. Fråga om mötet behörigen utlysts.
  7. Föreningens verksamhetsberättelse för det förflutna verksamhetsåret.
  8. Styrelsens förvaltningsberättelser för det förflutna räkenskapsåret.
  9. Revisorernas berättelse för samma tid.
  10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  11. Utgifts- och inkomststat; antagande av förslag till budget för kommande verksamhets- och räkenskapsår. Fastställande av årsavgift för kommande budgetår.
  12. Behandling av frågor som styrelsen, revisorer eller arbetsutskott hänskjutit till mötet.
  13. Behandling av frågor/motioner som av medlem inlämnats till styrelsen.
  14. Val av ledamöter i styrelsen för de ledigblivna posterna. 3 ledamöter på 2 år.
  15. Val av 2 ledamöter till valberedningen (1 år)
  16. Val av 2 revisorer (1 år).
  17. Övriga frågor.
  18. Årsmötets avslutande.
  Välkomna,Jörgen Svensson

Text

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2024-02-06

Författare: Dejan Nedanovski

Prenumerera på nyheter

Hantera prenumeration

Sponsorer