Gå till innehåll
Hässleholms MFK
Hässleholms MFK

Publicerad: 2022-10-27

Senast uppdaterad: 2023-08-13

Författare: Jörgen Svensson

Fältregler


Regler för modell- och skärmflygning på Vankivafältet.


Fältet

 • Klubbmedlemmar eller av klubbmedlemmar inbjudna gäster får flyga på fältet.
 • Medellflygning får endast ske av modellflygare som registrat sig och fått ett drönar-id och dessutom har godkänt RCFF/SMFF regler för modellflyg utomhus. Dock får skolning ske utan detta, men då måste läraren ha ovanstånde.
 • Gästflygare från annan SMFF-ansluten klubb flyger efter överenskommelse med en medlem i Hässleholms MFK.
 • Gästflygare som inte är SMFF-ansluten, får endast flyga under en medlem i Hässleholms modellflygklubbs ansvar, uppsikt och försäkring i SMFF.
 • Det är förbudet att uppehålla sig ute på banan. Den som går ut, skall anmäla detta till flygande piloter.
 • Bilkörning ute på banan är normalt förbjuden.
 • Parkering skall ske på anvisad plats.
 • Håll fältet rent, kasta papper och skräp i soptunnan.
 • Om du grillar på fältet, så säkerställ att alla glöder är släckta, innan du lämnar fältet.


Modellflygning

 • Flygning är endast tillåten inom flygsektor som är utmärkt på anslagstavlan. Dvs den östra delen av Vankiva fältet. Se bild nedan.
 • All flygning över startplats för skärmflygare, modellflygdepå, parkeringsplats samt söderut över Hässleholms Hundungdoms område är förbjuden.
 • Stor uppmärksamhet skall läggas på om skärmflygare använder fältet. Det är allas ansvar att vi inte riskerar säkerheten på fältet. Ta därför alltid kontakt med eventuella skärmflygare före modellflyg påbörjas.
 • Finns fordon parkerade på fältet, skall särskilt stor uppmärksamhet läggas på att regelbundet kontrollera luftrummet i inflygningsriktningarna för skärmflygarna.
 • Kommer skärmflygare in mot flygområdet, skall modellflygare snarast landa. Skärmflyg och fullskalaflyg har alltid företräde före modellflyg.
 • Flygning med förbränningsmotor endast tillåten mellan kl 09.00 och 21.00.
 • Om modellflygning sker på över 300 meters höjd bör spotter användas. Fältet är godkänt för modellflygning upp till 300 m höjd.
 • Flygning skall normalt ske från pilotrutan. Om flygning från annan plats ska tydlig överenskommelse med övriga modellflygpiloter och skärmflygare göras.
 • Alla flygförberedelser skall göras i depån. Segelflyg är undantaget vid behov.
 • Uppvarvning av motor och taxning är förbjudet i depån.
 • Före starten påbörjas, ska du anmäla "STARTAR".
 • Start och första sväng skall göras i riktning från depå, skärmflygare och åskådare.
 • Vid felfunktion eller störning anmäl "NÖDLANDNING" och landa omgående på banan.
 • Före landning, skall du kontrollera att banan är fri och därefter anmäla "LANDAR".

Krav på modell och utrustning

 • Endast av PTS typgodkänd radioutrustning får användas. Frekvensklämma skall alltid användas, om inte 2,4 GHz sändare används.
 • Ljuddämpare skall användas på större motorer än 1,0 cc. Högsta ljudnivå från modellflygplan är 85 dB på 10 meters avstånd.
 • Räckviddsprov skall genomföras före första start.
 • Före flygning skall modellen kontrolleras så den är flygvärdig och säker. Modellen bör vara försedd med ”failsafe”.
 • Före varje start, kontrollera att rätt modell är inprogrammerad, att samtliga roder går lätt och åt rätt håll.
 • Samtliga modellflygplan (drönare) skall ha en permanent synlig märkning med kontaktuppgifter till ägaren/piloten.
 • Om modellflygplanet (drönaren) väger mer än 7 kg, så skall den skall vara försedd med ”failsafe”.
 • Alla modeller (drönare) skall vara försedda med operatörs-id för drönare.


Skärmflygning

 • Det är allas ansvar att vi inte riskerar säkerheten på fältet.
 • Start och landning sker i normalt i den västra delen av Vankiva fältet.
 • Paramotorpiloter får inte flyga i flygområdet avsett för modellflyg, när modellflygare är på fältet (se fältkarta).
 • Före flygstart så skall kontakt tas med andra skärmflygare och eventuella modellflygare, för klara ut startriktning mm. Informera om tänkt startriktning, flygområde, flygtid mm.
 • Paramotorpiloter som kommer in mot fältet skall väja och avvakta när modellflyg är i luften. Kontrollera om alltid om någon modellflygpilot finns i pilotrutan.
 • Paramotorpiloter visar sig för modellpiloter, innan man går in för landning.
 • Paramotorpiloter får inte flyga över Hässleholms hundungdom.
 • Bilar får tillfälligt parkeras ute på fältet längs nordvästra kanten, vid ur och ilastning av utrustning. Annars sker parkering normalt längs sydvästra kanten av fältet.

Ovanstående regler gäller, i syfte att höja trevnaden och säkerheten på flygfältet för piloter, skärmflygare, familjemedlemmar samt åskådare. Med andra ord för alla som uppehåller sig på modellflygfältet. Skulle olyckan ändå vara framme, så säkerställer medlemmarnas medlemskap i Sveriges Modellflygförbund och Svenska Skärmflygarförbundet, att ett försäkringsskydd finns.

För Styrelsen,

Jörgen Svensson

Flygområde Hlm MFK